رئیس جمهور صربستان ضمن پیشنهاد تابعیت این کشور به پیکاسوی کوچک افغان گفت : فرهاد حق دارد دهمین یا یازدهمین رئیس جمهور صربستان شود. – dijalogin.tv
September 19, 2017
Share No Comment