Iako je film naš najbolji izvozni proizvod, bh. kinematografija ne bi opstala bez evropskih fondova – dijalogin.tv
Share No Comment


%d bloggers like this: