CIK BiH

Read more

Odluka je uslijedila nakon ponovnih brojanja glasačkih listića obavljenih u Glavnom centru za brojanje. Odluka će do kraja dana javnosti […]

Read more

Do donošenja Odluke o utvrđivanju i objavljivanju rezultata ppštih izbora 2018. godine Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će svaki […]