Foči

Read more

Optuženi se tereti da je 2. avgusta 1992. godine postupao protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti kulturnih dobara u slučaju […]