obrazovanje

Read more

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke dodijelilo je na svečanosti u Mostaru u prostorijama Centra za kulturu nagrade najboljim učenicima osnovnih […]

Read more

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je na 64. sjednici održanoj 23. novembra Nacrt zakona o visokom obrazovanju koji je uputila Skupštini […]

Read more

Univerzitet u Sarajevu izabrao je konsultante za izradu Izvedbenog projekta za izgradnju i opremanje prve Biblioteke Univerziteta u Sarajevu koja […]

Read more

Na svečanosti u Narodnom pozorištu, večeras je obilježeno 70 godina kontinuiranog rada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Na tom dostignuću rukovodstvu […]

Read more

Nakon što je objavljena informacija da obrazovne institucije Bosna Sema preuzima američki investitor, izvršena je i promjena rukovodećeg kadra, a […]

Read more

Do sada su bili najjači po pitanju školstva, a sada će, ovom novom revolucijom, sigurno otići i korak dalje. Uvjereni […]