page contents

Bukvarević: 33.758 demobilisanih boraca ostvarilo pravo na jednokratnu pomoć po Javnom pozivu

Avatar novinar | Januar 9, 2019


Federalni ministar  Salko Bukvarević donio je Odluku da se na osnovu raspoloživih sredstava uveća iznos po mjesecu učešća u Oružanim snagama i sada iznosi 5,00 KM po mjesecu učešća u OS.

Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata na sjednici održanoj u decembru usvojila Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava za rješavanje statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica, kojim je za ove namjene utvrđen iznos od 9.000.000 KM. Ovaj Program rezultat je Sporazuma Vlade FBiH i boračkih organizacija te jasnog opredjeljenja Vlade FBiH da neće biti umanjivanja prava i sredstava za boračku populaciju, saopšteno je iz Federalnog ministarstva.

Pravo na korištenje sredstava iz Odluke mogli su ostvariti:

  • ratni vojni invalidi 100% I grupa,

  • maloljetni dobrovoljci pripadnici Oružanih snaga BiH,

  • demobilisani branioci i bračni partneri umrlih demobilisanih branilaca bez obzira na godine starosti,

  • ratni vojni invalidi od 20% do 50% invalidnosti koji nemaju druga mjesečna primanja,

  • roditelji oženjenih šehida i poginulih branilaca koji nemaju druga mjesečna primanja,

  • dobitnici najviših ratnih priznanja i odlikovanja iz člana 5. stav (5) Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, br.70/05, 61/06, 9/10 i 90/17) koji nemaju druga mjesečna primanja,

  • djeca šehida i poginulih branilaca, bez oba roditelja i bez mjesečnih primanja.

Federalno ministarstvo je krajem prethodne godine realiziralo prvi dio Odluke što zapravo znači da je ratnim vojnim invalidima 100% I grupe, u toku decembra, na račune uplaćeno po 2.000,00 KM jednokratno, što je ukupno 1.006.000,00 KM, i to na osnovu službenih evidencija Federalnog ministarstva.

Takođe, 77 maloljetnih boraca ispunilo je kriterije navedene u Odluci i njima su osigurana sredstva za sufinansiranje doškolovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije, i to u punom iznosu za koji su aplicirali, dakle do iznosa stvarnih troškova čime je realiziran drugi dio Odluke.

„Jednokratna pomoć svakako nije trajno rješenje, ali smo uspjeli da sredstva koja su godinama prije vraćana u trezor, a pripadaju braniocima, vratimo gdje pripadaju i kroz Javni poziv podijelimo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Prioritet u narednom periodu svakako treba biti donošenje zakona za demobilisane branioce koji bi trajno riješio status najvećeg broja naših demobilisanih branilaca koji nemaju sistemsko, odnosno zakonsko rješenje po osnovu kojeg bi ostvarivali prava koja im pripadaju“,  naglasio je ministar Bukvarević.

Do kraja januara Federalno ministarstvo će realizirati i posljednji dio Odluke koji se odnosi na demobilisane branioce. Naime, 33.758 demobilisanih branilaca ispunilo je kriterije i oni će ostvariti prava na novčanu jednokratnu pomoć po ovom Javnom pozivu. U skladu sa raspoloživim sredstvima Odlukom Federalnog ministra Bukvarevića povećan je iznos jednokratne pomoći na način da će umjesto planiranih 4,5 KM iznos po mjesecu učešća u Oružanim snagama biti 5,00 KM.

Nakon što Federalno ministarstvo donese odgovarajuća rješenja  nalozi za isplatu bit će upućeni prema Federalnom ministarstvu finansija, tako da korisnici mogu očekivati sredstva na svojim računima do kraja februara, navodi se u saopštenju.

(Dijalogin)Komentari

Trenutno Ova Stranica one funkcionalna.

Ostavite odgovor