Dok je Arapima zabranjeno: Ovo je lista država čiji građani mogu kupovati nekretnine u FBiH

Avatar admin | Decembar 7, 2016


Interes arapskih investitora iz zemalja Zaljeva za kupovinom zemljišta i izgradnjom nekretnina u Bosni i Hercegovini u prvi plan je stavio zakonska rješenja iz ove oblasti.

Prema trenutno važećoj zakonskoj regulativi u FBiH, strani državljani mogu postati vlasnici nekretnina u FBiH ukoliko ista prava uživaju i državljani BiH u njihovim zemljama.

Listu zemalja sa kojima BiH ima reciprocitet u sticanju prava vlasništva na nekretninama u FBiH, kao i u zemljama sa kojima je taj reciprocitet ograničen posebnim uvjetima, objavljuje Federalno ministarstvo pravde.

Prema posljednjoj dostupnoj listi na web stranici ove institucije, građani sljedećih država mogu postati vlasnici nekretnina u FBiH zbog postojanja reciprociteta: Andora, Belgija, Crna Gora, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Irska, Italija, Japan, Južna Koreja, Kanada, Makedonija, Monako, Norveška, Novi Zeland, Njemačka, Srbija, Španija, Velika Britanija i Uzbekistan.

BiH sa nizom zemalja ostvaruje reciprocitet, ali uz posebne uvjete, na osnovu čega je ograničen obim i vremensko trajanja vlasništva nad nekretninama kako državljana BiH u tim zemljama tako i stranaca iz tih država u FBiH. U ovu grupu zemalja spadaju sljedeće: Alžir, Austrija, Australija, Bjelorusija, Bugarska, Republika Češka, Danska, Gruzija, Hrvatska, Iran, Island, Izrael, Jodan, Kazahstan, Kipar, Mađarska, Malezija, Rumunija, Rusija, Saudijska Arabija, SAD, Sirija, Slovačka, Švedska, Švicarska, Turska, Turkmenistan i Tadžikistan.

U konačnici, građanima sljedećih država nije uopće omogućeno da pod bilo kojim uvjetima steknu vlasništva nad nekretninama u FBiH u svojstvu fizičkih lica zbog nepostojanja reciprociteta: Afganistan, Armenija, Bahrein, Egipat, Indija, Indonezija, Irak, Katar, Kuvajt, Liban, Slovenija i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Ono što je svakako interesantno je i činjenica da građani arapskih zemalja ne mogu jednostavno sticati vlasništvo nad nekretninama u FBiH, iako iz tih zemalja postoji veliki interes za takvu vrstu ulaganja.

Tim povodom je i ambasada BiH u Kuvajtu inicirala izmjene zakona koje bi Kuvajćanima omogućile sticanje prava vlasništva nad nekretninama u FBiH. Usvajanje ove inicijative bi međutim stvorilo presedan, a Federalna vlada i nadležna ministarstva još nisu donijeli konačnu odluku o ovoj inicijativi.Komentari

Trenutno Ova Stranica nije funkcionalna.

Ostavite odgovor


Gazi Husrev-beže ili: Bukagije

Gazi Husrev-beže ili: Bukagije