page contents

Ko su najcitiraniji profesori Sarajevskog univerziteta na Google scholaru

Avatar novinar | Februar 5, 2019


Vrijednost nečijeg naučnog rada i njegov uticaj u akademskoj zajednici mjeri se, između ostalog, brojem citata iz objavljenih naučnih radova, knjiga i stručnih časopisa.

Profesori Univerziteta u Sarajevu, kao i drugih univerziteta u Bosni i Hercegovini, već godinama muku muče sa minornim izdvajanjima za nauku koje im daje država. U BiH se za naučna istraživanja izdvaja manje od 0,2 posto BDP-a, što zemlju svrstava na samo začelje u Evropi i svijetu. Međutim, čak i u takvim, nimalo zahvalnim okolnostima, većina profesora trude se koliko mogu pratiti trendove u svojim oblastima i godišnje objave barem po dva ili tri naučna rada.

U Google Scholar bazi podataka, koja sadrži najveći broj tekstova i meta podataka naučne i akademske literature, istraživali smo koji su u svijetu najcitiraniji profesori Univerziteta u Sarajevu, odnosno oni sa najvećim brojem objavljenih naučnih radova, piše Faktor.ba.

Treba napomenuti da se ukupan broj citata ne odnosi isključivo na navedene pojedince, nego u taj broj ulaze i radovi koje su profesori objavljivali u koautorstvu sa svojim kolegama.

Prema podacima Google Scholara, najveći broj citata ima profesor emeritus Emin Sofić sa Prirodno-matematičkog fakulteta UNSA, čije se ime spominje ukupno 10.731 put. Sofićev najcitiraniji rad je “Antioxidant and prooxidant behavior of flavonoids: structure-activity relationships” iz 1997. godine (koautori Guohua Cao i Ronald L. Prior), objavljen u časopisu “Free Radical Biology and Medicine”, koji se spominje 2.639 puta.

Profesor emeritus Kemal Hanjalić, doktor tehničkih nauka iz oblasti termodinamike i mehanike fluida, drugi je najcitiraniji profesor Sarajevskog univerziteta sa ukupno 10.422 citata. Hanjalić, rođen u Sarajevu 1939. godine, pored Mašinskog fakulteta UNSA gdje je predavao od 1968. do početka ’90-tih godina, dobar dio svoje akademske karijere proveo je unostranstvu, pa je tako radio u SAD-u, Holandiji, Poljskoj, Italiji… Član je Američkog udruženja mašinskih inženjera (ASME), Američkog društva fizičara (APS), Međunarodnog udruženja za hidraulička istraživanja (IAHR), Evropske zajednice za protok, turbulenciju i sagorijevanje (ERCOFTAC). Od 2005. godine je član britanske Royal Academy of Engineering. Autor je nekoliko hiljada stručnih radova.

Dejan B. Milošević, profesor sarajevskog Prirodno-matematičkog fakulteta, treći je po broju citata i u bazi Google Scholar spominje se 7.814 puta. Miloševićevi radovi iz oblasti teorijske fizike dobro su poznati u naučnim krugovima diljem svijeta. Još 1998. objavio je teorijski rad koji se bavio ultrakratkim laserskim impulsima, čija je ispravnost provjerena na nekoliko mjesta u svijetu, potvrdivši njegove tvrdnje. Radi se o teoriji kvantnih orbita odnosno radu koji je iz nje proizišao, a koji je 2001. objavio ugledni časopis Science. Njegov eksperiment iz 2005. sa mjerenjem pukotina u vremenu uz pomoć ultrakratkih laserskih impulsa, koji je radio zajedno sa kolegama iz nekoliko zemalja svijeta, The New York Times i Physicsworld uvrstili su među deset najljepših naučnih eksperimenata u svijetu.

Profesor Medicinskog fakulteta u Sarajevu dr. Mirza Dilić, donedavno šef Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam KCUS-a, također je u samom vrhu liste po broju citata – ima ih ukupno 4.597.

Slijede profesor emeritus Ismet Demirdžić sa 3.142 citata, Izet Mašić sa Medicinskog fakulteta (2.715 citata) te profesorica emeritus sa Elektrotehničkog fakulteta Branislava Peruničić-Draženović sa 2.499 citata.

Dr. Samir Muzaferija, redovni profesor Mašinskog fakulteta, u bazi Google Scholar zastupljen je sa 2.366 citata. Prof. dr. Semir Bešlija, šef Klinike za onkologiju KCUS-a, spominje se 2.362 puta, a profesor emeritus i bivši dekan Ekonomskog fakulteta, akademik Muris Čičić, ima ukupno 1.836 citata.

Poznati sarajevski neuropsihijatar Abdulah Kučukalić zastupljen je sa 797 citata.

A kad smo već u oblasti zdravstva, potražili smo i naučne biografije nekih od bivših direktora i aktuelne generalne direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Tako se bivši generalni direktor KCUS-a prof. dr. Rusmir Mesihović spominje 263 puta, prof. dr. Sebija Izetbegović ima ukupno 118 citata, a Faris Gavrankapetanović tek 71 citat. Njegov brat, prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, ima 182 citata.

Među poznatijim imenima u bazi Google Scholar kada je riječ o sarajevskim profesorima su i Admir Glamočak(734 citata), Dino Abazović (650), Senahid Halilović (479), Ugo Vlaisavljević (457), Asim Mujkić (322)…

Na kraju, spomenimo i rektore Sarajevskog univerziteta: bivši rektor Muharem Avdispahić zastupljen je sa ukupno 323 citata, njegov prethodnik Faruk Čaklovica spominje se 102 puta, dok se ime aktuelnog rektora prof. dr. Rifata Škrijelja spominje takođe 102 puta.

Da se brojevi koje su izneseni u ovom tekstu ne bi uzimali kao jedino relevantni, treba reći da se prilikom vrednovanja nečijeg naučnog rada i njegovog javnog uticaja, bilo da je riječ o pojedincu, organizacijskoj jedinici ili univerzitetu u cjelini, pogrešno koncentrirati samo na numeričke podatke poput citiranosti, rangiranja rada ili časopisa. Uticaj pojedinca ili organizacije ne temelji se samo na objavljenim radovima već i na daleko široj paleti aktivnosti, među kojima je prvenstveno razvoj struke kroz svakodnevnu praksu.Komentari

Trenutno Ova Stranica nije funkcionalna.

Ostavite odgovor