Počinje isplata dječijih dodataka i naknada za porodilje u KS

Avatar dijalogin | Novembar 12, 2018


Počinje isplata dječijih dodataka i naknada za porodilje u KS. Isplata oktobarskih novčanih naknada općinskim službama na ime korisnika koji su ostvarili prava po osnovu zaštite porodica sa djecom u Kantonu Sarajevo počinje danas, a novac je osiguralo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo sredstva u iznosu  2.468.364,74 KM.

Sredstva su izdvojena za 19.595 korisnika prava na dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, zdravstvenu zaštitu korisnika dječijeg dodatka, smještaj djece u ustanovama predškolskog odgoja, pomoć za prehranu djeteta do šest mjeseci i dodatnu ishranu za majku-dojilju i jednokratnu pomoć za opremu novorođenčeta, saopćeno je iz Pres-službe KS.

Sredstva su izdvojena za 19.595 korisnika prava na dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, zdravstvenu zaštitu korisnika dječijeg dodatka, smještaj djece u ustanovama predškolskog odgoja, pomoć za prehranu djeteta do šest mjeseci i dodatnu ishranu za majku-dojilju i jednokratnu pomoć za opremu novorođenčeta, saopćeno je iz Pres-službe KS.

Visina dječijeg doplatka za mališane u BiH uprkos zakonu varira u entitetima, a naročito u kantonima u FBiH.

Kada je riječ o Federaciji BiH, pravo na dječiji dodatak regulirano je  Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

Uprkos zakonu, u Hercegovačko-neretvanskom, Livanjskom, Zapadnohercegovačkom, Unsko-sanskom i Posavskom kantonu dječiji doplatak se ne isplaćuje već nekoliko godina. Problemi s neisplaćivanjem ovog dodatka ili sa umanjenim sredstvima na nivou cijele BiH najčešće su zbog nedostatka novca u budžetu.

izvorKomentari

Trenutno Ova Stranica nije funkcionalna.

Ostavite odgovor