Portugalski naučnici: Starenje usporava bjelančevina Forkhead box M1

Avatar admin | Februar 21, 2018


Grupa portugalskih naučnika otkrila je kako se može usporiti starenje.

Svoja saznanja objavili su na sajtu BioRxiv.org. A tvrde da se starenje može usporavati sprečavanjem aneuplodije – razvoja “patološkog broja” hromozoma u ćelijama.

Portugalci su prvo eksperimentisali sa miševima kojima su poremetili mehanizam koji upravlja mitozom, odnosno – procesom indirektnog dijeljenja ćelija. I, to je potvrdilo njihovu pretpostavku da će poremećaj mitoze dovesti do progerije – prijevremenog starenja.

Sa ovim saznanjem su počeli da analiziraju “markere starenja” ćelija fibroblastera kod sasvim mladih osoba, ljudi u srednjem životnom dobu i kod staraca.

Tako su utvrdili da se u organizmu ljudi sa starenjem smanjuje količina bjelančevine Forkhead box M1, koja reguliše aktivnost gena koji kontrolišu dijeljenje ćelija.

Vještačko povećanje koncentracije te bjelančevine u ćelijama starijih ljudi za posljedicu je imalo zaustavljanje anormalnog povećanja broja hromozoma i snižavanje markera starenja.

Portugalski naučnici su uvjereni da će rezultati njihovih eksperimenata pomoći da se razrade terapeutski metodi borbe sa starenjem.

A zasnivaće se na povećanju efekata mitoze uz pomoć bjelančevine Forkhead box M.

(Fakti)Komentari

Trenutno Ova Stranica nije funkcionalna.

Ostavite odgovor