bastina

Čitaj više

Sredstvima  iz IPA fondova EU uspjelo se obnoviti u paketu sarajevska Vijećnica (sedam milijuna maraka) i Vijećnica u Novom Gradu. […]