Bukvarević

Čitaj više

Ministarstvo za boračka pitanja Federacije Bosne i Hercegovine objavilo je Javni poziv za pomoć u liječenju u 2019. godini, kao […]

Čitaj više

Ako se bude išlo u smjeru rješavanja najteže kategorije kroz Zakon o demobilisanim borcima, to su, po nama, oni koji […]

Čitaj više

Resorni ministar u Vladi FBiH Salko Bukvarević kao predsjednik Odbora za boračka i invalidska pitanja Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, […]

Čitaj više

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Federalno ministarstvo finansija izvršili sve potrebne pripreme, te su spremni […]

Čitaj više

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević je na inicijativu predsjednika Skupštine Opštine Foča Izeta Spahića, […]

Čitaj više

Predstavnici udruženja koja okupljaju ratne vojne invalide, porodice šehida i poginulih boraca te dobitnike najviših ratnih priznanja, bivših pripadnika Armije […]