Centralna banka Kine

Čitaj više

Kina ne prestaje da kupuje zlato po cijelom svijetu. I u sve većim količinama. Što je takođe indikativno, ne kupuje ga […]