duhovnost

Čitaj više

Roditelji i dječija pitanja Dječija zapitkivanja su podloga za prikupljanje novih informacija te usvajanje novih pojmova. Djeca, postavljajući pitanja, otvaraju […]

Čitaj više

Korijeni dječije spoznaje Boga Za podučavanje i objašnjavanje neke teme potrebni su posebni uslovi da bi onaj ko se podučava […]