FUCZ

Čitaj više

Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) je jutros na područje Ponijera kod Kaknja uputila timove sa opremom za spašavanje u zimskim […]

Čitaj više

Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) apeluje na lokalne vlasti i nadležne službe za čišćenje snijega i leda i održavanje puteva […]

Čitaj više

Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ), pored ljudstva osposobljenog za izvođenje složenih akcija zaštite i spašavanja, ima i osam pasa, pet […]