Galić

Čitaj više

Naglasio je da GP, prema zakonu, ima obavezu da prihvati sve osobe koje iskažu namjeru da podnesu zahtjev za azil. […]