I.R.Iran

Čitaj više

Knjiga žalosti otvorena je u Ambasadi Islamske Republike Iran u Sarajevu  povodom smrti ajetullaha Ali Ekbera Hašemija Rafsandžanija, predsjednika Vijeća za […]