imama sadik

Čitaj više

U noći rođenja Poslanika Islama Muhammeda (a.s.) i imama Džafera Sadika održana je ceremonija uz prisustvo ambasadora Islamske republike Iran […]