page contents

Umjetnici iz Nišapura odali počast Omaru Hajamu +8 (FOTO)

Avatar novinar | Maj 24, 2019


Grupa umjetnika iz Nišapura, rodnog mjesta Omara Hajama, obilježili su godišnjicu rođenja velikog perzijskog pjesnika, matematičara, filozofa i astronoma.

Omar Hajam, rođen 18.maj 1048. u Nišapuru, današnjem Iranu, tada seldžučkom glavnom gradu u širem Horasanu – smatra se jednim od najuticajnijih mislilaca srednjeg vijeka.

Za života je bio poznat kao vrstan matematičar, zaslužan za iznalaženje metoda za rješavanje kubnih jednačina intersekcijom parabole sa kružnicom. Napisao je uticajan Traktat o demonstraciji problema algebre (1070), koji je postavio principe algebre. On je takođe pisao traktate o mehanici, geografiji, minerologiji, muzici i islamskoj teologiji.

Na Zapadu je Hajam poznatiji po svojoj poeziji. Učenjaci vjeruju da je napisao oko hiljadu katrena ili rubaija (četvorostih). Bio je predstavljen Zapadu kroz Rubaiat Omara Hajama, koji su poetski, a ne bukvalni prevodi Edvarda Ficdžeralda (1809—1883).

Rubaije je na bosanski preveo Bašagić.

“Kad jednom na Zemlji ne bude nas – svijet će biti svijet,
kad nam se izgubi trag i glas – svijet će biti svijet;
i prije nego smo bili mi – svijet je bio svijet,
i nama kad kucne zadnji čas – svijet će biti svijet”.
(Omer Hajam: Rubaije, prevod, 1928)

(Dijalogin)


Komentari

Trenutno Ova Stranica nije funkcionalna.

Ostavite odgovor