Vlada FBiH od 1997. godine do danas dodijelila više od 2.800. stanova

Avatar dijalogin | Novembar 15, 2018


Od spomenutog broja, demobilisanim borcima – pripadnicima i zaposlenicima prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije BiH dodijeljeno 1.840, šehidskim i porodicama poginulih boraca 682, a ratnim vojnim invalidima 324 stana.

Realizirajući zaključak sa sjednice od 30.8.2018. godine, Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH je dostavila, a Vlada Federacije BiH danas usvojila informaciju o broju dodijeljenih stanova, sa spiskom korisnika koji su ih dobili na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije BiH.Komentari

Trenutno Ova Stranica nije funkcionalna.

Ostavite odgovor