Vlastimir Tomić sporazumno priznao krivicu za neovlašteni promet droge

Avatar admin | Oktobar 6, 2018


Optuženi u predmetu kodnog naziva „Nasljednik“ sporazumno je priznao krivicu. Predložena je kazna zatvora i svjedočenje u predmetu protiv ostalih optuženih.

Optuženi Vlastimir Tomić,  rođen 1960. godine u Valjevu, državljanin Republike Srbije, u potpunosti je priznao krivicu za počinjeno krivično djelo neovlašteni promet opojnim drogama.

Tužilaštvo za optuženog predlaže izricanje jedinstvene kazne zatvora od jedne godine i dva mjeseca, a predložena kazna je u skladu s ulogom optuženog u izvršenju krivičnog djela opisanog u optužnici.

Također, u skladu sa sporazumom, od optuženog će se oduzeti sredstva korištena za izvršenje krivičnog djela, uključujući mobitel i SIM kartice  te kilogram folijarnog đubriva – agrostemina.

Optuženi se obavezuje da će nadoknaditi iznos od 400 KM,  koji je pribavio prodajom opojnih droga.

Sporazumnim priznanjem optuženi se obavezao na svjedočenje o svim činjenicama koje su mu poznate u ovom krivičnom predmetu i o svim izvršiocima, saizvršiocima i saučesnicima u izvršenju ovih krivičnih djela, a koji su mu poznati i u kojim krivičnim djelima su sudjelovali.

Ovim sporazumom optuženi potvrđuje da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem pravnih posljedica, bez ikakve prisile ili nagovora te se obavezuje da će snositi troškove krivičnog postupka koje će, u zavisnosti od složenosti postupka, odrediti Sud BiH.

Sporazumnim priznanjem krivice optuženi je u potpunosti priznao odgovornost za počinjeno krivično djelo te se odrekao prava na suđenje, kao i prava na žalbu na presudu koju mu na osnovu sporazuma izrekne Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

 

FENAKomentari

Trenutno Ova Stranica nije funkcionalna.

Ostavite odgovor